Titi Lampahing Tutur Sastra Jawa, Ekspedisi Sastra Jawa

Jumat dumugining Ngaat
Dinten kaping 11 dumugi kaping tigawelas, Candra Mei wasra 2018

Mapan wonten ing Desa Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, Ngayogyakarta Hadiningrat

Kanthi rasa bombong sing kebacut banget, @jawasastra lan @bhaktiremajasidorejo ngaturi para sedulur kanggo bebarengan nyengkuyung uriping geni #sastrajawa

Langsung wae ndaftar tinimbang kebablasan tanggal malah sansaya larang. Oke?

Dadi kontak wae CP-ne banjur unduhen Petunjuk Teknis lan Formulir ana ing kaca-maya http://bit.ly/2G26CHX
Samengko yen wus daftar, dening CP bakal diparingi borang online sing wajib diisi.

Adicara #ekspedisisastrajawa kanthi tema #oraljourneyofjavaneseliterature iki uga dibiyantu dening @dinaskebudayaandiy @terangpustaka @jaringacara @attax.movement.crew lan Gusti Kang Akarya Jagad #tuhanyangmahaesa

#jogja #acarajogja #acaraseni #jaringacara #agendajogja #yogyakarta #jawasastra #kulonprogo #yogyakarta #jawatengah #jawatimur #indonesian #javanese #sastralisan — view on Instagram http://bit.ly/2II2WwPedit

Tidak ada komentar: