SARKEM (sandiwara ringkes kethoprak mepet) . ๐Ÿ“† 03 September 2019...SARKEM
(sandiwara ringkes kethoprak mepet)
.
๐Ÿ“† 03 September 2019 ๐Ÿ• 19:00 WIB
.
๐Ÿ“ Pendopo Gelanggang Lama. Belakang masjid Mujahidin UNY
.
๐Ÿ“ข GRATISSSSSSS~

Dengan lakon “SRI TANJUNG SIDO PEKSO”
.
Yukyukkk.. Gelanggang Lama, Cerita Baru ๐Ÿ˜ .
Jangan sampek kelewatan persembahan @kamasetrauny ini.
.
#jogja #jogjaseni #jogjastudent #jogjafilm #jogjaartevent #seni #jogjaevents #jogjaevent #art #artwork #jogjainfo #infojogja #jogjaistimewa #jogjaupdate #infoseni #acaraseni #jaringacara #infojogja #infokampus #acarakampus #infomahasiswa #yogyakartacity #acaramahasiswa #masukkampus #yogyakarta — view on Instagram http://bit.ly/2lmf0fP


CONVERSATION

Back
to top